ՎԱՐԿԵՐ


Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն Առևտրային Կոոպերատիվը ՀՀ տարածքում իրականացնում է գյուղատնտեսությամբ զբաղվող և գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակում իրականացնող, ինչպես նաև այլ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վարկավորում: