"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ ԱԿ փոքր և միջին ձեռնարկությունների վարկեր ստանալու համար կարող են դիմել "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ կոոպերատիվի անդամ իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերեր, որոնք առնվազն 3 ամիս գործունեություն են ծավալում տվյալ ոլորտում: Կոոպերատիվի անդամ-փայատեր կարող են դառնալ այն քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք, որոնք զբաղվում են գյուղատնտեսական մթերքի արտադրությամբ, վերամշակմամբ և հարակից այլ գործունեությամբ, առևտրային, արտադրական կամ ձեռնարկատիրական այլ գործունեությամբ:

 

ՓՄՁ ՎԱՐԿ

ՓՄՁ ՓՈՔՐ ՎԱՐԿ