Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա վարկային կոոպերատիվի և ԿԲ ներկայացուցիչները այցելել են ՄիդԱթլանթիկ Ֆարմ Կրեդիտ և Վիրջինիայի Ֆարմ Կրեդիտ բանկերը

2009-05-06

Մայիսի 6-ից 8-ը հայկական պատվիրակությունը այցելել է ՄիդԱթլանթիկ Ֆարմ Կրեդիտ և Վիրջինիայի Ֆարմ Կրեդիտ բանկերը, որոնք ԱգՖրսթ վարկային տարածաշրջանի բանկերից են: Այդ երեք օրերի ընթացքում այցելուները և տեղական աշխատըակազմը փորձի փոխանակմանն ուղղված արդյունավետ աշխատանք են իրականացրել: Տեղի են ունեցել տարբեր ներկայացումներ, կլոր սեղաններ, քննարկումներ ընդհանուր կառավարման, վարկավորման, ֆինանսկան, վերահսկողության և այլ ստորաբաժանումների գործունեության, գործընթացների, ընթացակարգերի, կանոնակարգերի և այլ հարցերի շուրջ: Խումբը նաև այցելել է բանկերի որոշ հաճախորդներին և տեսել իրականացված աշխատանքի արդյունքները:

Վերադառնալ նախորդ էջ

Այլ նորություններ

2018 թվականը հայտարարվել է "Ռայֆայզենի տարի"

2015-02-10 2018 թվականին լրանում է "Կոոպերատիվ գաղափարի և կոոպերատիվ բանկային մշակույթի հիմնադիր գերմանացի...

Արտաքին աուդիտ իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության համար իրականացվող հրապարակային մրցույթի ծանուցում

2015-02-10 "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ ԱԿ հայտարարում է արտաքին աուդիտ իրականացնող անկախ աուդիտորական...

Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա վարկային կոոպերատիվն անցկացրեց հերթական տարեկան ամփոփիչ հանդիպումը

2015-02-10 "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" վարկային կոոպերատիվն անցկացրեց արդեն ավանդույթ դարձած տարեկան ամփոփիչ...