Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա ՈՒՎԿ ԱԿ-ն անցկացրեց հերթական արտագնա սեմինար-քննարկումը

Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա ՈՒՎԿ ԱԿ-ն անցկացրեց հերթական արտագնա սեմինար-քննարկումը

2016-11-25 2016թ. նոյեմբերի 17-19 Աղվերանի “Արարատ Ռեզորթ” հյուրանոցային համալիրում...

"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" վարկային կոոպերատիվը համագործակցություն է սկսել "Ֆեդ Ինվեստ" ալբանական վարկային կոոպերատիվի հետ

2016-11-16 2016թ.-ի նոյեմբեր ամսին "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" վարկային կոոպերատիվի աշխատանքային...
Ավարտվեց

Ավարտվեց "Խելամիտ վարկավորում" կրթական – խորհրդատվական արշավը

2016-11-08 "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ Վարկային կոոպերատիվն ամփոփեց "Խելամիտ վարկավորում"...
Մասնաճյուղեր
Գործընկերներ
Ֆարմ Կրեդիտ Ադմինիստրացիա
Ֆարմ Կրեդիտ Համակարգ
Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ-Հայաստան
Համաշխարհային Բանկ
Գյուղատնտեսության Զարգացման Միջազգային Հիմնադրամ
Կոոպերատիվների Միջազգային Դաշինք
Միկրոֆինանսական Կենտրոն
ԱՄՆ Գյուղատնտեսության դեպարտամենտ
Բիզնեսի և ֆինանսների խորհրդատվություն
ԱՐ-ԲԵ Հայ-Բելառուսական առևտրի տուն
Ռեսպոնսաբիլիտի
Եվրոպայի կոոպերատիվներ
Գերմանահայկական հիմնադրամ
Հարավարևելյան Եվրոպայի եվրոպական ֆոնդ
Գյուղական ֆինանսավորման կառույց-Ծրագրերի իրականացման գործակալություն
Գյուղատնտեսական սարքավորումներ
ՀՀ Վարկային կազմակերպությունների միություն
KFW Գերմանական Զարգացման բանկ
Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն
PUM-Նիդեռլանդներ ավագ փորձագետներ
Ֆինանսաբանկային քոլեջ հիմնադրամ
Գերմանական կոոպերատիվների ակադեմիա
Միջազգային համագործակցության գերմանական խնայբանկերի հիմնադրամ