Թափուր աշխատատեղեր

Պաշտոն

Վարկային մասնագետ/ՓՄՁ և Գյուղատնտեսական վարկավորման գծով

Վայր

Մասիս մ/ճ, Կոտայք մ/ճ

Աշխատանքային ժամերը

9:00 - 18:00

Կրթություն

Բարձրագույն

Կազմակերպություն
Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա ՈՒՎԿ ԱԿ
Պրոֆեսիոնալ հմտություններ

Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն;
Աշխատանքային փորձը բանկերումվարկային կազմակերպություններում կամ այլ ֆինանսական կազմակերպություններում պարտադիր չէ;
Վերլուծական ունակությունների առկայություն;
Բարդ և արագ փոփոխվող միջավայրում աշխատելու ունակություն;
Հաղորդակցության և կազմակերպչական հմտություններ;
Թիմում աշխատելու պատրաստակամություն;
Բարձր պատասխանատվության զգացում;
Բազմատեսակ հանձնարարությունների միաժամանակ իրականացման ունակություն;
Համակարգչային ծրագրերից օգտվելու իմացություն (MS Office);

Աշխատանքի նկարագիր

Վարկային հաճախորդների ակտիվ ներգրավման աշխատանքների իրականացում; 
Նոր և ընթացիկ հաճախորդների հետ մշտական աշխատանքի իրականացում:
Վարկային հայտերի ուսումնասիրությունայցելություններ հաճախորդների գործունեության վայր և նրանց ֆինանսատնտեսական և սոցիալական վիճակի վերլուծություն;
Վարկային ռիսկերի գնահատումներառյալ հաճախորդների վարկունակությանվճարունակության ևգրավի գնահատում;
Վարկային կոմիտե վարկային գործերի ներկայացում;
Վարկային փաթեթի ձևավորում և վարկերի տրամադրում;
Տրամադրված վարկերի պարբերական մոնիտորինգի իրականացում;

Սեռ
Նշանակություն չունի
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուներն իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) կարող են ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով hr@fca.am (վերնագրում անպայման նշելով պաշտոնի անվանումը): 

(Կցել ֆայլը .doc, .rtf կամ .txt ֆորմատով, ոչ ավել, քան 1Mb)