Վարչակազմակերպական կառուցվածք


"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" Ունիվերսալ վարկային կազմակերպության վարչակազմակերպական կառուցվածքի զարգացումը առաջնահերթ կարևորության խնդիր է կառույցի համար: Կազմակերպության կառուցվածքը ենթակա է շարունակական զարգացման, որը նպաստում է համակարգի արդյունավետության բարձրացմանը: Ներկա պահին Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիայի վարչակազմակերպական կառուցվածքը ունի այս տեսքը.