1. Տարեկան ժողովի օրակարգ 2015
  2. Անդամագրության ցուցակ 2015-2016
  3. Վճարված փայամասնակցությունների ցուցակ
  4. Կանոնադրության փոփոխություն 2016
  5. 2015 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
  6. 2015թ.-ի ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ աուդիտորական եզրակացության
  7. 2016 և 2017թթ.-ի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտին իրականացնող ընկերության թեկնածություն