Փայատերերի տարեկան ընդհանուր ժողով
2017 թվական


Հարգելի "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ ԱԿ անդամ-փայատերեր,

Սույն թվականի հունիսի 5-ից մինչև հունիսի 22-ը տեղի կունենան "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն Առևտրային կոոպերատիվի Փայատերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի տարածաշրջանային նիստեր հետևյալ համայնքներում՝


Ժողովի օրակարգին և օրակարգի հարցերին կարող եք ծանոթանալ ստորև: Վերոնշյալ նյութերը պաշտպանված կլինեն օգտագործողի անունով և ծածկագրով, որոնք նախօրոք կուղարկվեն Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող անդամ-փայատերերին՝ SMS հաղորդագրության միջոցով: SMS հաղորդագրության միջոցով անդամ փայատերերը կծանուցվեն նաև նիստերի ժամի և վայրի մասին:

Օրակարգի հարցերի քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունեն 2017թ.-ի Մարտի 31-ի դրությամբ գրանցված անդամ-փայատերերը:

Տարեկան ընդհանուր ժողովի նյութեր

Տարեկան ընդհանուր ժողովի ամփոփ արձանագրություն