ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

2023թ. օգոստոսի 11 

"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ ԱԿ  փայատերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի 2023թ. հունիսի 27-ի որոշմամբ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 77,126,000 (յոթանասունյոթ միլիոն հարյուր քսանվեց հազար) ՀՀ դրամի չափով և կազմել է 1,370,362,332.50 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր յոթանասուն միլիոն երեք հարյուր վաթսուներկու հազար  երեք հարյուր երեսուներկու դրամ և հիսուն լումա) ՀՀ դրամ:
Սույն փոփոխությունը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկում ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 09.08.2023թ.-ի որոշմամբ։

 

2022թ. օգոստոսի 22 

"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ ԱԿ  փայատերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի 2022թ. հունիսի 30-ի որոշմամբ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 90,194,000 (Իննսուն միլիոն հարյուր իննսունչորս հազար) ՀՀ դրամի չափով և կազմել է 1,293,236,332.50 (մեկ միլիարդ երկու հարյուր իննսուներեք միլիոն երկու հարյուր երեսունվեց հազար  երեք հարյուր երեսուներկու դրամ և հիսուն լումա) ՀՀ դրամ:
Սույն փոփոխությունը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկում ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 12.08.2022թ.-ի որոշմամբ։

2021թ. օգոստոսի 25 

"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ ԱԿ  փայատերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի 2021թ. հուլիսի 01-ի որոշմամբ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 78,515,000 (Յոթանասունութ միլիոն հինգ հարյուր տասնհինգ հազար) ՀՀ դրամի չափով և կազմել է 1,203,042,332.50 (մեկ միլիարդ երկու հարյուր երեք միլիոն քառասուներկու հազար  երեք հարյուր երեսուներկու դրամ և հիսուն լումա) ՀՀ դրամ:
Սույն փոփոխությունը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկում ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 13.08.2021թ.-ի որոշմամբ։

2020թ. օգոստոսի 24 

"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ ԱԿ  փայատերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի 2020թ. հուլիսի 03-ի որոշմամբ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 81,513,000 (Ութսունմեկ միլիոն հինգ հարյուր տասներեք հազար) ՀՀ դրամի չափով և կազմել է 1,124,527,332.50 (մեկ միլիարդ հարյուր քսանչորս միլիոն հինգ հարյուր քսանյոթ հազար  երեք հարյուր երեսուներկու դրամ և հիսուն լումա) ՀՀ դրամ:
Սույն փոփոխությունը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկում ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 12.08.2020թ.-ի որոշմամբ։

2019թ. հոկտեմբերի 1 

"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ ԱԿ  փայատերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի 2019թ. հունիսի 24-ի որոշմամբ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 87,942,000(Ութսունյոթ միլիոն ինը հարյուր քառասուներկու հազար) ՀՀ դրամի չափով և կազմել է 1,043,014,332.50 (մեկ միլիարդ քառասուներեք միլիոն տասնչորս հազար երեք հարյուր երեսուներեք դրամ և հիսուն լումա) ՀՀ դրամ:
Սույն փոփոխությունը հաստատվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի կողմից 04.09.2019թ-ին:


2018թ. հուլիսի 25 

"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ ԱԿ  փայատերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի 2018թ. հունիսի 18-ի որոշմամբ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 112,462,008.20 (մեկ հարյուր տասներկու միլիոն չորս հարյուր վաթսուներկու հազար ութ դրամ և քսան լումա) ՀՀ դրամի չափով և կազմել է 955,072,332.50 (ինը հարյուր հիսունհինգ միլիոն յոթանասուներկու հազար երեք հարյուր երեսուներկու դրամ և հիսուն լումա) ՀՀ դրամ:
Սույն փոփոխությունը հաստատվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի կողմից 18.07.2018թ-ին:


2017թ. օգոստոսի 1

"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ  ԱԿ  փայատերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի 2017թ. հունիսի 22-ի որոշմամբ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 94 068 847.7 (իննսունչորս միլիոն վաթսունութ հազար ութ հարյուր քառասունյոթ դրամ և յոթ լումա) ՀՀ դրամի չափով և կազմել է 842 610 324.4 (ութ հարյուր քառասուներկու միլիոն վեց հարյուր տաս հազար երեք հարյուր քսանչորս դրամ և չորս լումա) ՀՀ դրամ:
Սույն փոփոխությունը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի կողմից 19.07.2017թ-ին:


2016թ. օգոստոսի 08

ՀՀ Կենտրոնական բանկը հաստատել է "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈւՎԿ ԱԿ կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունները, որոնք ընդունվել էին ս.թ. հունիսի 30-ի տարեկան ընդհանուր ժողովի ընթացքում: Արդյունքում "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈւՎԿ ԱԿ կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 48,747,388.70 (Քառասունութ միլիոն յոթ հարյուր քառասունյոթ հազար երեք հարյուր ութսունութ դրամ և յոթանասուն լումա) ՀՀ դրամով: Այժմ այն կազմում է 748,541,476.60 (Յոթ հարյուր քառասունութ միլիոն հինգ հարյուր քառասունմեկ հազար չորս հարյուր յոթանասունվեց  դրամ և  վաթսուն լումա) ՀՀ դրամ:

 

2015թ. օգոստոսի 12

ՀՀ Կենտրոնական բանկը հաստատել է "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈւՎԿ ԱԿ կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունները, որոնք ընդունվել էին ս.թ. հունիսի 18-ի տարեկան ընդհանուր ժողովի ընթացքում: Արդյունքում "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈւՎԿ ԱԿ կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 25,931,000 (քսանհինգ միլիոն ինը հարյուր երեսունմեկ հազար) ՀՀ դրամով: Այժմ այն կազմում է 699,794,088 (վեց հարյուր իննսունինը միլիոն յոթ հարյուր իննսունչորս հազար ութսունութ) ՀՀ դրամ:

 

2014թ. օգոստոսի 13

ՀՀ Կենտրոնական բանկը հաստատել է "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈւՎԿ ԱԿ կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունները, որոնք ընդունվել էին ս.թ. հունիսի 16-ի տարեկան ընդհանուր ժողովի ընթացքում: Արդյունքում "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈւՎԿ ԱԿ կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 112,972,370 (հարյուր տասներկու միլիոն ինը հարյուր յոթանասուներկու հազար երեք հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամով: Այժմ այն կազմում է 673,863,088 (վեց հարյուր յոթանասուներեք միլիոն ութ հարյուր վաթսուներեք հազար ութսունութ) ՀՀ դրամ:


2013թ. մայիսի 16

"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ ԱԿ փայատերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի 2013թ. մայիսի 16-ի որոշմամբ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 72,107,367.60 ՀՀ դրամի չափով և կազմել է 560,890,717.60 ՀՀ դրամ:

Սույն փոփոխությունը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի առ 01/07/13թ.-ի թիվ 1/534 Ա որոշմամբ:


 2012թ. հուլիսի 13

"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈւՎԿ ԱԿ կանոնադրական կապիտալը համալրվել է և կազմում է 488,783,350 ՀՀ դրամ: