"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ ԱԿ գյուղատնտեսական վարկեր ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ կոոպերատիվի անդամ ֆիզիկական և իրավաբանական անձիք: Կոոպերատիվի անդամ-փայատեր կարող են դառնալ այն քաղաքացիները և իրավաբանական անձիք, որոնք զբաղվում են գյուղատնտեսական մթերքի արտադրությամբ, վերամշակմամբ և հարակից այլ գործունեությամբ, առևտրային, արտադրական կամ այլ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ:

 

 

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՐԶ ՎԱՐԿԵՐ
ԱՐԺԵՇՂԹԱՅԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ "ԱՌԱՏ ԿԱԹ"
ԱՅԳԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՐՈԴՈՒԿՏ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՎԱՐԿԵՐ